Przejdź do treści

Godziny otwarcia: Pon.-Pt. 8:00-20:00 Sob. 8:00-14:00
Geometria: Pon.-Pt. 8:00-17:00 Sob. 8:00-14:00

DUNAJSCY BLOG

Rejestracja pojazdu z zagranicy – wszystko, co musisz wiedzieć

Zakup samochodu z zagranicy, to nie tylko koszty związane z samym kupnem, ale również koszty ubezpieczenia, rejestracji pojazdu, a także podatku akcyzowego. Jak nie zgubić się w gąszczu procedur związanych z rejestracją takiego samochodu, jakie dokumenty będą do tego potrzebne i z jakiego rzędu kosztami należy się liczyć dowiecie się z poniższego artykułu.

1. Jakie dokumenty powinien posiadać samochód sprowadzony z zagranicy?

Każdy pojazd zakupiony za granicą powinien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do jego rejestracji w Polsce. Są to:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – można go porać na stronie właściwego urzędu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – jest również dostępna na stronie urzędu,
 • umowa sprzedaży/dowód własności pojazdu – sprzedawca musi w nim podać datę sprowadzenia pojazdu z terytorium UE lub złożyć stosowne oświadczenie,
 • zagraniczny dowód rejestracyjny – jeżeli składa się z wielu części należy zabrać je wszystkie ( w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie),
 • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeśli ich nie ma wystarczy oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym – możesz je wykonać na przykład na Stacji Kontroli Pojazdów Dunajscy we Wrocławiu,
 • dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
 • dowód osobisty,
 • KRS lub wpis do CEiDG – jeżeli pojazd został zakupiony na firmę,
 • dowód opłaty za rejestrację,
 • dowód dokonania opłaty recyklingowej lub w przypadku pojazdu zakupionego i sprowadzonego po 1 stycznia 2016r., oświadczenie od osoby, która sprowadziła pojazd do Polski,
 • jeżeli rejestracji będzie dokonywał pełnomocnik należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

2. Jakie opłaty trzeba ponieść ściągając pojazd z zagranicy?

Przed rejestracją pojazdu sprowadzonego zza granicy należy również opłacić podatek akcyzowy. Obowiązek opłacenia podatku akcyzowego dotyczy zarówno nowych, jak i używanych samochodów, a jego wysokość zależy od wartości samochodu i pojemności silnika.

 • 18,6% wartości samochodu w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika większej niż 2000 cm3,
 • 3,1% wartości samochodu w przypadku pozostałych samochodów.

Obecnie obowiązują także preferencyjne stawki akcyzy niższe o 50% dla właścicieli hybryd:

 • 9,3% wartości samochodu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 9,3% wartości samochodu w przypadku hybryd plug-in (PHEV – z możliwością ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 1,55% wartości samochodu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy do 2000 cm3.

Zapłaty podatku akcyzowego należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu, natomiast po jej opłaceniu mamy 14 dni w ciągu, których musimy złożyć odpowiednią deklarację do Urzędu Skarbowego.

3. Czy należy wykonać badanie techniczne samochodu sprowadzonego zza granicy?

Samochód zakupiony za granicą może posiadać aktualne badanie techniczne, ale pomimo tego i tak należy wykonać diagnostykę w polskiej stacji kontroli pojazdów – jest to tak zwane pierwsze badanie w kraju lub przegląd zerowy i jest ono obowiązkowe, aby dokonać rejestracji pojazdu. Czasem wystarczy uzupełniające badanie techniczne, natomiast w innych przypadkach konieczne będzie kompleksowe badanie

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia zerowego przeglądu w Polsce:

 • czasowa rejestracja na terenie Polski (auta sprowadzone z poza UE) lub
 • dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami (samochody sprawdzone z krajów należących do UE)
 • jeżeli samochód posiada instalację LPG, to musi mieć doraźne badanie zbiornika LPG wykonane przez TDT ( Transportowy Dozór Techniczny ).

Podczas przeglądu diagnosta sprawdza stan techniczny pojazdu, zgodność numerów nadwozia, przygotowanie pojazdu do poruszania się po polskich drogach (dotyczy samochodów amerykańskich), sprawności oświetlenia i układu hamulcowego i wielu innych.

Takie badanie wykonasz między innymi na Stacji Kontroli Pojazdów Dunajscy we Wrocławiu.

4. Czy tłumaczenie dokumentów od pojazdu do rejestracji jest konieczne?

Aby zarejestrować pojazd zakupiony za granicą potrzebne będę jego przetłumaczone dokumenty. Jeżeli samochód został zakupiony w kraju należącym do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, czy też państwa należącego do EFTA  należy przetłumaczyć tylko umowę kupna – sprzedaży, rachunek/fakturę. W przypadku pozostałych pojazdów wymagane będą również polskie wersje wszystkich dokumentów, które otrzymaliśmy wraz z umową, w tym dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego jakiegoś języka, w przypadku sprowadzenia auta z bardzo egzotycznego kraju, to w takiej sytuacji dokumenty powinny zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego kraju, z którego pojazd został sprowadzony.

5. Jakie formalności czekają nas w urzędzie, aby zarejestrować pojazd?

Gdy już dokonamy przeglądu, mamy komplet dokumentów i uregulowaliśmy wszystkie opłaty, musimy udać się do Wydziału Komunikacji i złożyć odpowiedni wniosek. Do jego wypełnienia będziemy potrzebowali informacji na temat:

 • danych właściciela pojazdu,
 • rodzaju i przeznaczenia pojazdu,
 • marki, typu i modelu pojazdu,
 • roku produkcji pojazd
 • numeru identyfikacyjnego VIN,
 • dotychczasowego numeru rejestracyjnego,
 • daty nabycia i sprowadzenia pojazdu.

Do wniosku musimy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty.

Aby zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy nie musimy posiadać ubezpieczenia OC. Musimy je jednak wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.

Wyrobienie dowodu rejestracyjnego trwa około 2 tygodni, jednak ten okres może przedłużyć się do miesiąca. Informację o statusie dowodu możemy sprawdzić, dzwoniąc do urzędu lub na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do czasu otrzymania właściwego dowodu rejestracyjnego, właściciel samochodu posługuje się tak zwanym pozwoleniem czasowym. Jest ono ważne przez 30 dni. Jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu miesiąca, musimy złożyć wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni.

6. Jakie są koszty rejestracji pojazdu sprowadzonego?

Za rejestrację pojazdu zakupionego zagranicą należy uiścić opłatę:

Opłacie recyklingowej podlegają samochody poniżej 3500 kg (pozycja „F.2” w dowodzie rejestracyjnym), zakupione i sprowadzone przed 1 stycznia 2016r.
Płaci ją osoba, która sprowadziła pojazd do Polski. Przelewem na konto NFOŚiGW – nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 w tytule przelewu należy dane osoby, która sprowadziła pojazd do Polski oraz nr VIN;

 • pełnomocnictwo – 17 zł W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek rodziny: mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne. 

Opłaty za rejestrację pojazdu można dokonać:

 1. kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowisku w Wydziale Komunikacji
 2. za pomocą przelewu bankowego na konto Urzędu

7. Ile mam czasu na rejestrację samochodu?

W ciągu 30 dni od nabycia pojazdu sprowadzonego z zagranicy z krajów należących do Unii Europejskiej, a także z USA musimy zgłosić ten fakt do Wydziału Komunikacji. Również w ciągu 30 dni musimy samochód zarejestrować.

W przypadku, gdy nie zawiadomimy Wydziału Komunikacji o zakupie samochodu oraz nie zarejestrujemy go w ciągu 30 dni od daty zakupu, to musimy liczyć się z karą w wysokości od 200 do 1000 zł.